Dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe

ul. Wolności 10 , 78-540 Kalisz Pomorski

działając na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 05.10.1993 roku

w sprawie organizowania przetargów na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa

państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. nr 97,poz,443 i z 1999 r. Dz.U.

w 70, poz. 780)

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na

sprzedaż niżej wymienionej ruchomości:

Lp.

Rodzaj sprzętu

Marka

wersja

Rok produkcji

Cena wywoławcza

netto

 

1.

Ciągnik rolniczy plus

pług śnieżny

FARMTRAC 3.1t

704WD4WD

2005

34.000,00

 

Przetarg odbędzie się w dniu 09.03.2023 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej

Urzędu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski ul. Wolności 25.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli w dniu przetargu do godziny 10.30 wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej licytowanej ruchomości na konto Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim ul. Wolności 10 na rachunek bankowy numer 60 8570 0002 0003 2085 2000 0150 . Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny równej lub co najmniej cenie wywoławczej. Postępowanie wynosi 500,00 zł. Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia , natomiast pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferenta i zakończeniu przetargu. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania ruchomości z przetargu bez podania przyczyny. Ruchomości wystawione do przetargu można oglądać na Bazie Transportowo – warsztatowej PGKiM przy ul. Wolności 10 w Kaliszu Pomorskim w dniu 09.03.2023 r. w godz.08.00 – 10.30 .

Informacji udzielamy pod nr tel. (094) 361 62 11 wew. 31.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2023

załącznik:

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 
w mieście i gminie Kalisz Pomorski w roku
 2023.

- Nieruchomości jednorodzinne oraz nieruchomości niezamieszkałe   -  tutaj

- Nieruchomości wielorodzinne oraz nieruchomości niezamieszkałe   -  tutaj

UWAGA! Z działem odpadów komunalnych PGKiM można kontaktować się osobiście  w pokoju 
nr 111 (parter) lub telefonicznie pod numerem bezpośrednim: 94-361-
70-59

INFORMACJA 

Bilans Smorządowego Zakładu Budżetowego PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ                                I MIESZKANIOWEJ W KALISZU POMORSKIM sporządzony na dzień 31.12.2021 rok

(poszczególne dokumenty można pobrać przez kliknięcie ) :

1. Bilans

2. Informacja dodatkowa

3. Rachunek zysków i strat

4. Zestawienie zmian

 

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie.
Dalsze informacje Ok