Awaria w Giżynie     Dzięki szybkiej i skutecznej interwencji ekipy specjalistycznej z PGKiM, mieszkańcy Giżyna i Wierzchucina niemal nie odczuli skutków pęknięcia magistrali doprowadzającej wodę do ich miejscowości. Jak zapowiedziano w porozwieszanych wcześniej ogłoszeniach, wodę w kranach odcięto tylko na cztery godziny, podczas których wymieniono uszkodzony odcinek rury. Powodował on spadki ciśnienia w sieci i straty wody, więc usunięcie awarii w trybie natychmiastowym było konieczne. Na zdjęciu obok widać magistralę po naprawie, a na zdjęciu poniżej - przed naprawą.

 Awaria w Giżynie    Do tej awarii doszło w ubiegłym tygodniu. Najpierw zlokalizowano wyciek z biegnącej głęboko pod ziemią magistrali wodociągowej. Pęknięcie nastąpiło w płaskim terenie na polu, co umożliwiło łatwiejsze i szybsze wykonanie wykopów. Po przygotowaniu odpowiednich narzędzi i materiałów naprawczych oraz zamknięciu dopływu wody, nasza ekipa błyskawicznie wycięła uszkodzony odcinek rury i w jego miejsce wstawiła nowy. Dzięki takiej organizacji pracy zminimalizowano uciążliwości spowodowane usuwaniem awarii.

PGM