Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim nr XLVII/257/2017 z dnia 24 października 2017 roku, taryfy określające wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Kalisz Pomorski pozostają w roku 2018 na takim samym poziomie jak w roku 2017, czyli nie ulegają zmianie.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Jak wynika z najnowszych badań wody pitnej, przeprowadzonych w końcu października 2017 przez firmę J.S.HAMILTON POLAND S.A. na  dziesięciu ujęciach sieci wodociągowej w Gminie Kalisz Pomorski, wszędzie odpowiada ona wymaganiom fizykochemicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015 roku „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” (Dz. U. 2015, poz. 1989).

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Każda umowa najmu lokalu komunalnego albo socjalnego, zawierana pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski reprezentowaną przez Dyrektora Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (jako wynajmującym), a konkretną osobą jako najemcą - posiada załącznik (nr 1) określający w sposób jednoznaczny obowiązki wynajmującego i najemcy. Dlatego warto przed wystąpieniem do PGKiM z ewentualnymi wnioskami lub żądaniami, najpierw przypomnieć sobie kto i do czego jest zobowiązany. Pełny tekst umowy najmu oraz stanowiącego jego integralną część załącznika nr 1, można pobrać z działu ADM na naszym portalu lub kliknąć na podkreślone wyrazy w tym zdaniu.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Dobiegają końca prace modernizacyjne przy stacji wodociągowej (w skrócie SW) w Giżynie, obejmujące kapitalny remont budynku: naprawę dachu, ścian, wymianę rynien, uzupełnienie tynków, docieplenie i malowanie elewacji, odświeżenie wnętrza i wyłożenie go terakotą. Ponadto odnawia się zbiorniki ciśnieniowe oraz wymienia w całości zainstalowaną armaturę i aparaturę, a jednocześnie na samym ujęciu wymieniono pompę głębinową.

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie.
Dalsze informacje Ok