Zakład administruje czterema cmentarzami komunalnymi w Gminie (Kalisz Pomorski, Biały Zdrój, Giżyno, Sienica), dbając o utrzymanie czystości i porządku na ich trenie.


            W szczególności do zadań administratora cmentarzy należy:
- utrzymanie czystości i porządku w domu przedpogrzebowym na cmentarzu w Kaliszu
Pomorskim;
- utrzymanie terenów zielonych i zadrzewień na terenie cmentarzy komunalnych;
- prowadzenie ksiąg cmentarnych ( księgi zmarłych, pochowanych, planów cmentarzy, rejestracja ekshumacji);
- nadzór nad pracami wykonywanymi przez zakłady pogrzebowe i kamieniarskie;
- wystawianie faktur za świadczone usługi (sprzedaż i odnawianie pól grzebalnych, wjazd na   cmentarz, wynajem domu przedpogrzebowego lub chłodni) na cmentarzach komunalnych;
- wywóz nieczystości stałych poprzez zlecenie tego zadania uprawnionym firmom.

          Zdjęcia poniżej przedstawiają kaplicę oraz główną aleję na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu Pomorskim.

  • kaplicaaleja
Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie.
Dalsze informacje Ok