ROK 2019

     Stawki opłat za odpady komunalne na rok 2019 nie ulegają zmianie (tabele zamieszczamy poniżej). Wpłaty za odbiór odpadów należy dokonywać na numer konta indywidualnie nadany dla każdego składającego deklarację. Numer ten podano w zawiadomieniach potwierdzających złożenie deklaracji. W przypadku braku albo zagubienia numeru konta prosimy o kontakt osobisty – pokój nr 111 (parter) lub telefoniczny pod numerem: 94-361-62-11.

     Przypominamy, iż należy zwrócić szczególną uwagę przy dokonywaniu opisów wpłat. Prosimy nie wskazywać w tytule przelewu - miesiąca, za który uiszczana jest wpłata, ponieważ odnotowaliśmy wiele tak popełnionych błędów co skutkuje potem wzywaniem do złożenia wyjaśnień.
     I co ważne: opłatę powinna uiszczać osoba składająca deklarację.

ROK 2018

     Stawka opłaty za odpady komunalne na rok 2018 nie ulega zmianie (są takie same jak były w roku 2017 i w roku 2016). Wpłaty za odpady komunalne należy dokonywać na indywidualnie nadany dla każdego składającego deklarację nr konta otrzymany w zawiadomieniach potwierdzających złożenie deklaracji. W przypadku braku lub zagubienia numeru konta prosimy o kontakt osobisty – pokój nr 1 lub telefoniczny pod numerem bezpośrednim: 94-361-70-59.

     Szczególną uwagę należy zwrócić przy dokonaniu opisów wpłaty. Prosimy nie wskazywać w tytule przelewu - miesiąca, za który uiszczana jest wpłata, ponieważ odnotowaliśmy dużo błędów co skutkuje wzywaniem Państwa do złożenia wyjaśnień w celu ustalenia prawidłowości wpłat.

Opłatę powinna uiszczać osoba składająca deklarację.

 

ROK 2017

     Stawka opłaty za odpady komunalne na rok 2017 nie uległa zmianie. Wpłaty za odpady komunalne należy dokonywać na nr konta, indywidualnie nadany dla każdego składającego deklarację, i otrzymany w zawiadomieniach potwierdzających złożenie deklaracji.

     W przypadku braku lub zagubienia numeru konta, prosimy o kontakt osobisty – pokój nr 1 lub tel. 94-361-62-11. W razie potrzeby można odbierać blankiety wpłat w siedzibie Przedsiębiorstwa.

     Ponadto informujemy, iż szczególną uwagę należy zwrócić przy dokonaniu opisów wpłaty. Mianowicie, prosimy nie wskazywać w tytule przelewu - miesiąca, za który uiszczana jest wpłata, ponieważ odnotowaliśmy dużo błędów, co skutkuje potem wzywaniem Państwa do złożenia wyjaśnień w celu ustalenia prawidłowości wpłat.

     Opłatę powinna uiszczać osoba składająca deklarację.

ROK 2016

Dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim informuje, że od dnia1 stycznia 2016 r. wzrosną stawki opłaty za odpady komunalne, zarówno dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

Mając powyższe na uwadze informuję, że od  1 stycznia 2016 r  stawki opłat będą wynosiły:

 - dla nieruchomości zamieszkałych (opłata miesięczna za jednego mieszkańca):

 

Odpady segregowane

Odpady niesegregowane

12 zł/os

21 zł/os

- dla nieruchomości niezamieszkałych (opłata miesięczna za jednokrotny wywóz pojemnika):

Pojemność pojemnika

Pojemnik na odpady zmieszane

Pojemnik na odpady niesegregowane

120 l

20,00 zł

35,00 zł

240 l

36,00 zł

62,00 zł

1100 l

100,00 zł

174,00 zł

- stawka ryczałtowa (roczna) dla domków letniskowych bądź innych nieruchomości, wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku (opłata roczna za jeden domek letniskowy lub jedną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe):

Odpady segregowane

Odpady niesegregowane

119,00 zł

207,00 zł

 

Uchwały z dnia 26 listopada 2015 r. obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.

1. Uchwała nr XVII/92/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalisz Pomorski;

2. Uchwała nr XVII/93/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty;

3. Uchwała nr XVII/94/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;

4. Uchwała nr XVII/95/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Uchwała nr XVII/96/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Kalisz Pomorski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

6. Uchwała nr XVII/97/15 z dnia 26 listopada 2015 r. Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Teksty uchwał

 

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie.
Dalsze informacje Ok