Długość czynnej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kalisz Pomorski wynosi 73,5 km.

            Funkcjonują tu 54 przepompownie ścieków oraz dwie oczyszczalnie: w Kaliszu Pomorskim (główna) oraz Sienicy (lokalna).

               Poniżej prezentujemy fotografie z oczyszczalni ścieków w Kaliszu Pomorskim.

 

Oczy1

OczyTOOczy stano