Dyrektor
mgr Zbigniew Chołuj

Zastępca Dyrektora
mgr inż. Stanisław Kuczyński

Główny Księgowy
mgr Anna Centkowska

 

            Samorządowy Zakład Budżetowy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim działa na podstawie Statutu nadanego przez Radę Miejską Kalisza Pomorskiego Uchwałą Nr XI/85/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. oraz Uchwałą Nr XIV/98/11 z dnia 29 września 2011 roku.

            Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Zakładu jest Burmistrz Kalisza Pomorskiego. Zastępstwo Dyrektora w czasie jego nieobecności i reprezentowanie Zakładu na zewnątrz sprawuje Zastępca Dyrektora lub inna osoba upoważniona przez Dyrektora.