Uchwała Rady Miejskiej z dnia 23 lutego 2017 roku

Uchwała Nr XXXVI/206/17 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Kliknij tutaj

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 stycznia 2017 roku

Uchwała Nr XXXV/202/17 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Kliknij tutaj

Uchwała Nr XXXV/201/17 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kliknij tutaj

Uchwała Nr XXXV/200/17 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalisz Pomorski. Kliknij tutaj

 

Uchwała Rady Miejskiej z dnia 27 października 2016 roku

Uchwała Nr XXXII/170/16 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 27 października 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. Kliknij tutaj

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2015 roku

Uchwała nr XVII/97/15 z dnia 26 listopada 2015 r. Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kliknij tutaj

Uchwała nr XVII/96/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Kalisz Pomorski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. Kliknij tutaj

Uchwała nr XVII/95/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kliknij tutaj

Uchwała nr XVII/94/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Kliknij tutaj

Uchwała nr XVII/93/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty. Kliknij tutaj

Uchwała nr XVII/92/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalisz Pomorski. Kliknij tutaj

 

 

 

 

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie.
Dalsze informacje Ok