Załatwianie spraw na cmentarzach komunalnych w gminie Kalisz Pomorski

 

Dokumenty do przedstawienia dla zarządcy cmentarza związane z pogrzebem :

1. Karta zgonu – część przeznaczona dla zarządcy cmentarza lub odpis zupełny aktu urodzenia w przypadku dziecka martwo urodzonego.

2. W przypadku sprowadzenia zwłok z zagranicy pozwolenie właściwego Starosty Powiatowego na sprowadzenie zwłok oraz tłumaczenie na język polski aktu zgonu.

3. Dowód osobisty osoby załatwiającej formalności (do wglądu).

4. Pełnomocnictwo (z podaniem nr pesel osoby zlecającej) dla Zakładu Pogrzebowego jeżeli Zakład załatwia formalności.

5. Udokumentowanie prawa do dysponowania grobem.

6. Wniesienie opłat za usługi pogrzebowe.

 

Dokumenty do przedstawienia zarządcy cmentarza przy ekshumacji zwłok :

1. Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalająca na dokonanie ekshumacji.

2. Pełnomocnictwo z podaniem nr pesel osoby zlecającej wykonanie ekshumacji dla Zakładu Pogrzebowego.

3. Zgłoszenie ekshumacji przez Zakład Pogrzebowy wykonujący usługę.

4. Udokumentowanie prawa do dysponowania grobem, w którym zwłoki mają być pochowane.

5. W przypadku pochowania zwłok ekshumowanych z innego cmentarza, zaświadczenie o pochodzeniu zwłok.

6. Wniesienie opłat za wjazd na cmentarz.

 

Budowa lub wymiana nagrobka

1. Udokumentowanie prawa do dysponowania grobem.

2. Zlecenie dla zakładu kamieniarskiego.

3. Wniesienie opłaty za wjazd na cmentarz.

 

Korzystanie z kaplicy lub chłodni na cmentarzu komunalnym w Kaliszu Pomorskim

1. Zgłoszenie zarządcy cmentarza o chęci skorzystania z kaplicy lub chłodni.

2. Wniesienie opłat za korzystanie z kaplicy lub chłodni.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie.
Dalsze informacje Ok