UMOWA NA DOSTAWĘ WODY I ODPROWADZEWNIE ŚCIEKÓW

Potrzebne dokumenty:

- wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków;

- dowód osobisty, PESEL;

- tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (umowa dzierżawy, najmu);

- dane firmy (wyciąg z rejestru działalności gospodarczej, NIP, REGON).

UMOWA NA DOSTAWĘ WODY (CELE GOSPODARCZE, PODLEWANIE OGRODÓW)
Potrzebne dokumenty:

- wniosek na zawarcie umowy na dostawę wody;

- dowód osobisty, PESEL;

- tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (umowa dzierżawy, najmu);

- dane firmy (wyciąg z rejestru działalności gospodarczej, NIP, REGON).

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

- Wniosek z wyczerpującym opisem składanej reklamacji.

WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH DO PROJEKTOWANIA PRZYŁĄCZY
Potrzebne dokumenty:

- wniosek o wydanie warunków technicznych (do pobrania);

- tytuł prawny do korzystania z nieruchomości;

- aktualna mapa do celów projektowych ze szkicem projektowanej nieruchomości.

 

     Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim nr XLVII/257/2017 z dnia 24 października 2017 roku, taryfy określające wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Kalisz Pomorski pozostają w roku 2018 na takim samym poziomie jak w roku 2017, czyli nie ulegają zmianie.

     Ogłoszenie Dyrektora Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim zawierające wysokość stawek można pobrać TUTAJ.

Zmiana taryf na wodę i ścieki    

     Zgodnie z decyzją Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy (nr BD.RED.070.58.2018.AB), zatwierdzono nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim na okres trzech lat. Nowe, nieco zwiększone stawki będą obowiązywały od 22 czerwca 2018 roku. Cena brutto 1 kubika wody w najbliższych dwóch latach (licząc od 22 czerwca 2018 r.) wyniesie 4,14 zł (było 3,79 zł), a jednego kubika ścieków 7,26 zł (było 6,97 zł). Ogłoszenie PGKiM w tej sprawie oraz decyzję RZGW w Bydgoszczy można pobrać poniżej.

Ogłoszenie PGKiM

Decyzja RZGW w Bydgoszczy

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie.
Dalsze informacje Ok